INFORMACIÓ SOBRE UTILITZACIÓ DE COOKIES
En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.
Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten obtenir la següent informació:
Data i hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar la web.
Disseny de contingut que l’Usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.