POLLETS TIPUS KABIR
SASSO X451B

Pollets resultants del creuament d’una gallina SA51A amb un gall X44B.

Plomatge blanc i marró.

DESCARREGAR FITXA [PDF]

fitxa-X451B